wtorek, 25 października 2011

Zakres materiału na sprawdzian z działu 'Światło i dźwięk w przyrodzie'

Zakres materiału na sprawdzian z działu 'Światło i dźwięk w przyrodzie'
 • Rozpoznać naturalne i sztuczne źródła światła;
 • Wyjaśnić pojęcia: przewodniki i izolatory prądu elektrycznego;
 • Klasyfikować przedmioty na przewodniki i izolatory prądu elektrycznego;
 • Rozpoznać elementy budowy obwodów elektrycznych;
 • Rozpoznać cechy ciał przezroczystych i nieprzezroczystych, cienia i półcienia, wyjaśnić, jak powstaje cień i półcień;
 • Wyjaśnić na czym polegają następujące zjawiska świetlne (odbicie, rozproszenie i załamanie światła, powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle) przyporządkować je właściwym rysunkom;
 • Określić barwy światła podstawowe i dopełniające oraz wyjaśnić, jak powstają barwy w przyrodzie;
 • Wyjaśnić, co to jest rozszczepienie światła, podać przykłady rozszczepienia światła światła w przyrodzie;
 • Opisać budowę oka i ucha, wskazać na rysunku poszczegulne elementy budowy, określić ich rolę;
 • Wyjaśnić jak powstają dźwięki, co jest źródłem dźwięku, określić sposób rozchodzenia dżwięku;
 • Wyjaśnić pojęcia: fala dżwiękowa, długość i częstotliwość fali dźwiękowej, ultradźwięki, echo, echolokacja;
 • Uporządkować zjawiska, które składają się na proces słyszenia i widzenia;                                                                                                         Olcia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz